Persoonlijke letsels

Persoonlijke letsels

Leef zorgeloos, blijf beschermd 24/7, 365 dagen per jaar.

De letselschadeverzekering kan de financiële gevolgen van een ongeval verminderen.

Het verzekert een vergoeding in geval van overlijden en / of blijvende invaliditeit.

Het kan zelfs kosten garanderen in geval van behandeling van een ongeval of ziekte en repatriëring.

Voel je veiliger.