Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Het is in Portugal een wettelijk verplichte verzekering die de verantwoordelijkheid van de werkgever overdraagt aan de verzekeraar. 

Belangrijkste dekkingen:

 

  • Overlijdensuitkering
  • Begrafeniskosten
  • Daggeld bij uitval
  • Kosten voor gezondheidszorg en revalidatie.

De ongevallenerzekering  voor werknemers is ook verplicht voor eenmanszaken.