Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven garandeert de aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit schade toegebracht aan derden door de uitoefening van de commerciële of industriële activiteit van het bedrijf.

De verkoop van producten met gebreken en handelingen die worden uitgevoerd door medewerkers of werknemers van het bedrijf zijn ook gedekt. We hebben ook oplossingen voor professionele en milieuburgerlijke aansprakelijkheid.